Intervacc AB (publ) bjuder in till investerarpresentationer inför listning på Nasdaq First North

Intervacc AB (”Intervacc” eller ”Bolaget”) genomför nu en nyemission av units inför förestående listning på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag den 7 april 2017.

Intervacc kommer under anmälningsperioden att hålla investerarpresentationer i Stockholm och Göteborg enligt nedan.

  • Onsdagen 8 mars 2017, kl. 12:00-13:00: Remium, Humlegårdsgatan 20, Stockholm.
  • Torsdag 9 mars 2017, kl. 18:00-19:00: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
  • Måndag 13 mars 2017, kl. 12:00-13:00: Remium, Humlegårdsgatan 20, Stockholm.
  • Måndag 13 mars 2017, kl. 18:00-19:00: Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, Göteborg.

Föranmälan sker på http://www.123contactform.com/form-2519347/Intervacc
eller på telefon 08-454 32 76.

Teckningsperiod i erbjudandet är 27 februari – 17 mars 2017. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption i Intervacc. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Intervacc för 12 SEK under teckningsperioden 1-30 mars 2018.

Emissionsvolymen i erbjudandet är 50 MSEK. Styrelsen kan även fatta beslut om en utökning av erbjudandet motsvarande ett belopp om 7,5 MSEK.

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser motsvarande cirka 42,5 MSEK av emissionen.

Prospektet och anmälningssedel finns under anmälningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida www.intervacc.com, Aktieinvest FK ABs hemsida, www.aktieinvest.se, på rådgivarens hemsida, www.remium.com eller på Bolagets hemsida, www.intervacc.com. Teckning kan även under anmälningsperioden ske elektroniskt med BankID på www.aktieinvest.se/intervacc2017.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Certified Adviser

Remium Nordic AB, tel: 08-454 32 00, www.remium.com.

Viktig information

Denna information är sådan information som Intervacc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017 kl. 10.30 CET.

This information is information that Intervacc AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, at 10.30 am CET on 1 March 2017.