Intervacc genomför kombinerad företrädes- och riktad emission

Intervacc genomför nu en nyemission om 3 624 518 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Denna emission tillför, vid full teckning, bolaget ca 8,3 miljoner SEK. Du som är ägare på avstämningsdagen den 13 oktober 2016 får information från din förvaltare, alternativt från Euroclear kring detaljer.

Utöver företrädesemissionen har styrelsen i Intervacc beslutat om en riktad emission om högst 2 000 000 aktier vilket tillför bolaget 4,6 miljoner SEK.

Teckningsperioden pågår från den 17 oktober till den 31 oktober 2016.

Ytterligare information finns att läsa i vårt pressmeddelande samt i Hemma hos reportaget med VD, Jan-Ingmar Flock.