Intervacc och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, förnyar flerårigt samarbetsavtal för vidareutveckling av vacciner inom djurhälsa

Stockholm den 19 december 2022 – Intervacc AB (publ) och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, förlänger samarbetsavtalet för utveckling av vacciner med tre år. Samarbetet har bland annat lett till ett av Europeiskaläkemedelsmyndigheten godkänt vaccin mot hästsjukdomen kvarka samt lovande prototypvacciner mot streptokock- och stafylokock-infektioner.

”Vi är mycket nöjda med de resultat som våra forskargrupper på SLU och KI har uppnått. Vi är övertygade om att vi tillsammans kommer utveckla fler vaccin baserade på rekombinanta proteiner. Vi ligger i den absoluta framkanten av inom vår nisch. ”, säger Andreas Andersson, VD på Intervacc AB.

Det av EMA och VMD godkända vaccinet mot kvarka banar väg för en ny generation av vacciner mot bakteriella infektionssjukdomar. Utifrån samma teknikplattform, och med fokus på samma typer av bakteriella infektioner utvecklar Intervacc fler säkra och effektiva vacciner. Längst fram i utvecklingsportföljen är ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner, en av de allvarligaste infektionerna som drabbar griskultingar, och strax därefter ett prototypvaccin mot Staphylococcus aureus infektioner, den vanligaste bakteriella orsaken till juverinflammation (mastit) hos mjölkkor.

SLU är ett universitet med lantbruksrelaterad forskning i internationell toppklass. Det omfattar ett djursjukhus och anläggningar för djur- och växtforskning samt flera andra discipliner inom vetenskaper för hållbart liv. Totalt erbjuds 40 utbildningsprogram för över 3500 studenter och 550 doktorander.

”Jag är mycket nöjd med samarbetet med Intervacc. Tillsammans är vi ledande inom området att utveckla vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner, och vi är övertygande om att vi bara är i början av detta expanderande fält. Avtalet bekräftar Intervaccs och SLU:s långsiktiga engagemang för projektet.”, säger professor Bengt Guss, projektansvarig på SLU.

Intervaccs forskningschef, Dr. Andrew Waller, sammanfattar ”Vi är en sammansvetsad forskargrupp med unik kompetens och förmåga att leverera extraordinära resultat. Det här långsiktiga avtalet med SLU gör det möjligt för Intervacc att gå vidare med en stark portfölj av forsknings- och utvecklingsmöjligheter inom djurhälsa.”

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2022, kl. 16.00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. För mer information besök hemsidan www.slu.se

Om kvarka

Kvarka som orsakas av bakterien Streptococcus equi, är den vanligaste bakteriella infektionssjukdomen på häst, och drabbar hästar över hela världen med ett enda undantag Island där import av hästar är förbjuden. Den smittsamma bakterien Streptococcus equi invaderar lymfknutorna som finns på hästens huvud och nacke och får dem att svullna och bilda abscesser. I omkring två procent av sjukdomsfallen kan abscesserna bli så omfattande att de formligen stryper hästen till döds. En del av de hästar som återhämtar sig från den allvarliga sjukdomen förblir dock dolda smittbärare. De dolda smittbärarna uppfattas av omgivningen som helt friska djur men de sprider bakterien till den omgivande miljön och till andra hästar de kommer i kontakt med.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10