Intervacc AB (publ) förvärvar Nordvacc

Stockholm 2014-03-25
Pressmeddelande

Intervacc AB (publ) förvärvar Nordvacc Läkemedel AB och skapar en ledande aktör inom den veterinära läkemedelsmarknaden i Skandinavien och Baltikum

Genom förvärvet kompletterar Intervacc sin befintliga forskning och egenutvecklade vaccin med en väl etablerad distributör av veterinära läkemedel och vacciner.

Nordvacc Läkemedel grundades 1988 av Rune Bergman och Kenneth Janzon och har sitt huvudkontor i Stockholm med filial i Danmark, Finland och Holland samt dotterbolag i Baltikum. Totalt har Nordvacc sålt över 150 miljoner doser vaccin och har distributionsrätt för 25 produkter i 8 länder. Nordvacc äger även Mybac-Vettech som utför kliniska mikrobiologiska analyser. Totalt omsatte Nordvacc 2013 SEK 95 miljoner med god lönsamhet och hade 12 – 14 anställda.

”Intervaccs vaccin Strangvac® kommer vid årsskiftet gå in i registreringfas och därmed kommer vi inleda förberedelser för marknadslansering varför båda parter anser att tajmingen är rätt för samgående mellan bolagen. Nordvacc har idag stark marknadsnärvaro i norra Europa vilket ger Intervacc tillgång till upparbetade distributionskanaler på ett antal nyckelmarknader. Nordvaccs starka kassaflöde kommer även bygga värden genom att säkra finansiering för vidare produktutveckling baserad på samma teknologiplattform som ligger till grund för utvecklingen av Strangvac®.” säger Jan-Ingmar Flock VD Intervacc.

”Samgåendeplaner har länge diskuterats på grund av kompletterande verksamheter samt att Nordvacc äger distributionsrätt till Intervaccs vaccinkandidat på ett antal geografiska marknader.” säger Rune Bergman VD och medgrundare av Nordvacc.

Nordvacc och dess dotterbolag konsolideras in i nya koncernen från och med 1 januari 2014. Nordvacc kommer legalt att ingå i en bolagskoncern där Intervacc AB (publ) är moderbolag. Nordvacc kommer fortsätta att drivas i sin nuvarande form. Största ägare i nya koncernen kommer bli det nybildade Nordvacc Läkemedel Holding som kontrolleras av Nordvaccs grundare. Finansieringen av förvärvet sker via en kombination av externa krediter och eget kapital.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.