Intervacc tecknar avtal om framtida fyllning och frisläppning av Strangvac.

Strangvac® är Intervaccs vaccin mot kvarka, vilket är en mycket allvarlig och smittsam infektion på häst. Intervacc har tidigare tecknat avtal med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien gällande storskalig kommersiell tillverkning av de ingående komponenterna i Strangvac®. Det nu ingångna avtalet med Praxis Pharmaceuticals i Spanien innebär att de kommer att ombesörja slutformulering, fyllning på vial och förpackning samt slutlig frisläppning av färdig produkt.

”Med detta avtal har vi försäkrat oss om att hela tillverkningskedjan finns på plats inför kommersiell tillverkning av Strangvac®. Vi ser fram emot att under hösten genomföra bl.a provfyllning av vialer vilket utgör en del av arbetet i den pågående processen med överföring av tillverkningsteknik. Arbetet fortlöper för övrigt enligt fastlagd tidplan inför slutlig produktion av de valideringssatser som ligger till grund för den registreringsansökan som är planerad att lämnas in i slutet av 2019”, säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 13.00 CET.

Om Praxis Pharmaceutical
Praxis Pharmaceutical är ett europeiskt CDMO specialiserad på läkemedels-tillverkning, formulering och aseptisk fyllningsteknik inklusive frystorkning av bioläkemedel (proteiner, etc.) och små molekyler för klinisk tillverkning av mindre och medelstora kommersiella produkter. Med en helt ny aseptisk fyllningslinje erbjuder bolaget ett utmärkt alternativ speciellt lämpligt för högkvalitativa produkter med mindre och medelstora volymer. Besök hemsidan http://www.grupo-praxis.com/es/ för mer information.

Om 3P Biopharmaceuticals
3P Biopharmaceuticals är en ledande europeisk kontraktstillverkare specialiserad på processutveckling och GMP-tillverkning av biologiska och cellterapiprodukter. 3P erbjuder sina kunder lösningar på alla stadier av bio-läkemedelsutveckling: från inledande forskning, preklinisk och klinisk fas till kommersiell fas. Med en omfattande erfarenhet av projekt inom samtliga stadier av processutveckling och tillverkningskapacitet med tre olika expressionssystem (mammalie, bakterier och jäst) kombinerat med en flexibel och innovativ teknik samt ett omfattande humankapital har bolaget blivit en eftertraktad aktör på den europeiska marknaden. Besök hemsidan http://www.3pbio.com/ för mer information.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.