Intervacc tecknar avtal om processoptimering

Intervacc har nu tecknat ett avtal med PX´Therapeutics, Grenoble, Frankrike för processoptimering av Strangvac®. PX´Therapeutics som är ett dotterbolag till Aguettant pharmaceutical group har erfarenheten, utrustningen och personal att framställa rekombinanta proteiner från E. coli i enlighet med GMP regler.

Målsättningen är att arbetet ska leda till bättre och mer kostnadseffektiv produktion av Strangvac®, som består av tre rekombinanta proteiner. Optimeringsarbete har redan påbörjats och Intervacc räknar med ett smidigt övertagande av produktionsteknologin och de analytiska metoder som behövs.

Aguettant logo