Intervacc tidigarelägger rapporten för första halvåret 2021 till den 31 augusti 2021

Stockholm den 25 augusti 2021 – Intervacc har i den publicerade finansiella kalendern angett att rapporten för första halvåret 2021 skulle göras offentlig den 3 september 2021. Rapporten kommer att göras offentlig den 31 augusti 2021 i enlighet med reglerna för Nasdaq First North Growth Market.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl 14.45 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10