Norge ändrar regelverk och tillåter vaccination av hästar mot kvarka

I Norge har det fram till nyligen inte varit tillåtet att vaccinera hästar mot kvarka (infektion orsakad av bakterien Streptococcus equi). Mattilsynet (The Norwegian Food Safety Authority) meddelar nu att förbudet att vaccinera hästar mot kvarka tas bort.

”Strangvac, Intervaccs vaccin mot kvarka godkändes under hösten 2021 för försäljning och marknadsföring i Norge, vilket baserades på Europeiska Läkemedelverkets, EMAs, rekommendation. Den ändring som Mattilsynet nu genomfört i det norska regelverket möjliggör nu att hästar kan vaccineras mot kvarka även i Norge. Vår tolkning är att förändring genomförts i respons på att Strangvac godkänts och att Mattilsynet gjort bedömningen att vaccination med Strangvac är ett nytt och välkommet verktyg i kampen mot kvarka.” säger Andreas Andersson, VD för Intervacc

”Det är verkligen positivt att den norska myndigheten skyndsamt har genomfört denna regeländring och timingen är perfekt när vi nu påbörjat försäljningen i Sverige. Vi har redan kontakt med norska veterinärer och hästägare. Även i Norge är kvarkautbrott vanliga. Vi har påbörjat processen för att så snabbt som möjligt göra vaccinet tillgängligt för norska veterinärer. I och med regeländringen kan norska veterinärer redan nu ta in Strangvac från Sverige via licens”, säger Hege Drangsholt som är Intervaccs landsansvarige i Danmark och produktspecialist.

Hege är utbildad hästsjukskötare som är bosatt och verksam i Danmark sedan många år men är ursprungligen från Norge. ”Jag har arbetat med hästar, sjukvård och läkemedel för djur i många år, både i Danmark och i Norge. Det känns viktigt för mig att kunna hjälpa även våra norska veterinärer och hästägare i kampen mot kvarka.” fortsätter Hege.

Strangvac är godkänd för försäljning och marknadsföring i hela EU och Storbritannien samt EES länderna Norge och Island. Strangvac finns till försäljning i Sverige och kommer nu successivt att introduceras i resten av Norden och Europa.

Just nu pågår Stoppa Kvarkan, en internationell informationskampanj om kvarka och smittskydd för hästar. Den har sitt ursprung i Storbritannien, Strangles Awareness Week. Syftet är att sprida kunskap och minska stigmatiseringen. Läs mer om den svenska kampanjen på sva.se/stoppakvarkan eller den engelska kampanjen på Redwings kampanjsida redwings.org.uk/strangles/strangles-awareness-week.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Om kvarka
Kvarka som orsakas av bakterien Streptococcus equi, är den vanligaste infektionssjukdomen på häst, och drabbar hästar över hela världen med ett enda undantag Island där import av hästar är förbjuden. Den smittsamma bakterien Streptococcus equi invaderar lymfknutorna som finns på hästens huvud och nacke och får dem att svullna och bilda abscesser. I omkring två procent av sjukdomsfallen kan abscesserna bli så omfattande att de formligen stryper hästen till döds. En del av de hästar som återhämtar sig från den allvarliga sjukdomen förblir dock dolda smittbärare. De dolda smittbärarna uppfattas av omgivningen som helt friska djur men de sprider bakterien till den omgivande miljön och till andra hästar de kommer i kontakt med.