Nyheter & Press

Kallelse extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL)

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 februari 2017 kl. 14.00 på Läs mer

Nyemissionen övertecknad

Intervacc har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”). Nyemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 130 procent. I Nyemissionen tecknades 2 987 737 aktier med stöd av primär ... Läs mer

Arkiv

Följ oss även gärna här:
twitterLinkedin youtube Penser access Cision News