Positiva resultat från Strangvac studie publicerade i vetenskapliga tidskriften Vaccine

Resultat och analyser från kliniska studier inom vaccinutvecklingsprojektet Strangvac® har publicerats i den ledande vetenskapliga tidskriften Vaccine. I artikeln framhävs att Strangvac® är säkert och ger hästar betydande skydd mot kvarka redan efter två vaccinationer med fyra veckors mellanrum. Studien visade också att denna initiala vaccination med två doser Strangvac® inducerade ett ”immunologiskt minne” som varade i minst 12 månader. Aktivering av det immunologiska minnet med en påfyllningsdos av Strangvac® som gavs efter 3 månader skyddade 94% av hästarna i studien från att drabbas av kvarka, vilket också belyser den viktiga roll Strangvac® kan få i att bekämpa denna förödande hästinfektion. Vaccination med Strangvac® inverkade inte på resultaten av serologisk diagnostik på de vaccinerade hästarna.

Kvarka orsakas av bakterien, Streptococcus equi, som producerar stora, varfyllda abscesser i hästens huvud och nacke. Den mycket smittsamma Infektionen kan ge förträngningar i luftvägarna med en dödlighet om cirka 1% men även så högt som 10% vid vissa utbrott. Kvarka är endemiskt över hela världen med uppskattningsvis 600 utbrott i Storbritannien och upp till 100 i Sverige varje år.

”Denna nya vetenskapliga artikel belyser resultaten som uppnåtts med Strangvac® under kliniska prövningar av vaccinet som genomfördes av experter på Animal Health Trust” säger prof. Jan-Ingmar Flock, forskningschef för Intervacc AB. ”Studien illustrerar hur Strangvac® kan användas för att förhindra att hästar utvecklar kvarka om de exponeras för Streptococcus equi. Resultaten visar att Strangvac® kommer att spela en viktig roll för att minimera hälso- och ekonomiska effekter av kvarkautbrott.”

Strangvac® är en ny typ av vaccin baserat på världsledande forskning vid Sveriges lantbruks-universitetet (SLU) och Karolinska Institutet. ”Strangvac® innehåller fragment av åtta olika proteiner för att maximera vaccinets effektivitet och förmåga att omfatta olika stammar av Streptococcus equi som orsakar infektion hos hästar över hela världen” förklarade professor Bengt Guss från SLU institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.”Den teknik som Strangvac® bygger på kommer även att kunna användas vid utveckling av andra säkra vacciner mot bakterier som orsakar andra sjukdomar.”

”Resultaten från dessa publicerade studier om Strangvac® ingår som en del av vår ansökan om marknadsföringstillstånd som vi skickade in till europeiska läkemedelsmyndigheten tidigare i år,” fortsätter professor Flock.

”Intramuscular vaccination with Strangvac is safe and induces protection against equine strangles caused by Streptococcus equi” av Carl Robinson, Andrew S. Waller, Lars Frykberg, Margareta Flock, Olof Zachrisson, Bengt Guss, och Jan-Ingmar Flock. Artikeln som publicerats av Elsevier kan läsas via denna länk: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.05.046

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020 kl 08.30 CET.

Om Vaccine
Vaccine är den främsta tidskriften för de som är intresserade av vacciner och vaccination. Det är den officiella tidskriften för The Edward Jenner Society och The Japanese Society for Vaccinology och publiceras av Elsevier www.elsevier.com/locate/vaccine

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. För mer information besök hemsidan www.slu.se

Om Karolinska institutet
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Om Animal Health Trust
Animal Health Trust är Storbritanniens ledande veterinär- och vetenskapliga forskningsorganisation som ägnas åt hälsa och välbefinnande hos hund, katt och häst. Det syftar till att förbättra hälsa och välmående hos häst, hund och katt genom forskning, men tillhandahåller också specialiserade remisstjänster och fortbildning för veterinärer. Besök hemsidan på www.aht.org.uk

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10