Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Intervacc AB (publ).

Inför årsstämman i Intervacc AB (publ) den 14 juni 2018 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
  • omval av Björn Sjöstrand, Bengt Guss och Stefan Ståhl
  • nyval av Newton Aguiar, Marianne Hansson, Torben Jørgensen och Bert Urlings
  • att Björn Sjöstrand väljs som ordförande efter Rune Bergman som meddelat att han undanber sig omval. Även de nuvarande styrelseledamöterna Kenneth Janzon, Alexander Kotsinas och Jan-Ingmar Flock har avböjt omval.

Den nya styrelsen stärker bolaget inför det viktiga arbetet med att skapa ett internationellt vaccinbolag med djurhälsa i fokus. Den nya generationens vacciner som idag ingår i bolagets utvecklingsportfölj har sin grund i mångårig svensk forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Strangvac®, ett vaccin mot kvarka på häst, är det projekt som ligger närmast lansering med en förväntad marknadsintroduktion i slutet av år 2020. Valberedningen hoppas med detta förslag skapa en styrelse som effektivt kan styra bolagets spännande resa mot tillväxt. Här följer en kort beskrivning av de föreslagna nya ledamöternas bakgrund och specialistkompetens.

Newton Aguiar har mer än tjugofem års erfarenhet av framgångsrika hälso- och sjukvårdsinvesteringar i Europa och USA. Han har bred internationell erfarenhet från styrelseuppdrag i flera företag såsom Phadia, Nycomed, Grohe och Tetra Holdings. För närvarande är han styrelseledamot i Trialbee, ett Malmö-baserat e-hälsoföretag som fokuserar på nya digitala verktyg inom bl.a. patientrekrytering för kliniska prövningar. Han var tidigare senior rådgivare inom hälsovårdsinvestering för Warburg Pincus, ett globalt private equity-företag. Newton är född 1964 i USA och har en B.Sc i kemi från McGill University och en MBA från J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University.

Marianne Hansson har lång erfarenhet från bioteknikområdet med ett flertal ledande befattningar och hon är medgrundare till många intressanta bolag inom området. För närvarande är hon verksam som VD i start-up bolagen ScandiBio Therapeutics AB, ScandiEdge Therapeutics AB och Amylonix AB. Fram till 2017 var hon under drygt 10 år VD för Atlas Antibodies AB som under 2017 omsatte mer än 90MSEK med ett 50 tal anställda. Marianne är född 1963 och har en doktorsexamen inom Biokemi och Bioteknologi vid KTH.

Torben Jørgensen är verkställande direktör och koncernchef för Biotage sedan 2006. Före det var Torben verkställande direktör för Affibody AB under fyra år och dessförinnan har Torben haft motsvarande befattning vid det börsnoterade läkemedelsutvecklingsbolaget Karo Bio AB och det danska diagnostikföretaget DAKO. Han är styrelseledamot i Atlas Antibodies AB och styrelseordförande för Micropos Medical AB. Torben är född 1952 och har en examen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Bert Urlings har lång erfarenhet från internationell livsmedelsproduktion och är kvalitetsdirektör på ett holländskt livsmedelsföretag där han har arbetat sedan 2002. Han är även verksam som styrelsemedlem bl.a. inom organisationen International Featured Standards (IFS) med säte i Berlin. Bert är född 1959 i Holland och är utbildad veterinär med en titel som professor inom Supply Chain Management inom ”Animal production” vid universitetet i Wageningen.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Intervacc AB torsdagen den 14 juni i år anges i det fullständiga underlaget till årsstämman som publiceras på bolagets hemsida.

För mer information vänligen kontakta:
Rune Bergman, valberedningens ordförande
E-post: rune.bergman@nordvacc.se
Tel: 08-449 46 51 eller 070-592 02 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 10.45 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.