VD och ett antal nyckelpersoner tecknar aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner i Intervaccs incitamentsprogram 2019/2022

Stockholm den 26 juli 2022 – Intervacc AB (publ) (First North: IVACC) (”Intervacc”) meddelar idag att VD, Andreas Andersson, tillsammans med tre andra nyckelpersoner, har tecknat 330 455 aktier genom utnyttjande av de teckningsoptioner som givits ut inom Intervaccs incitamentsprogram 2019/2022.

VD Andreas Andersson och tre andra nyckelpersoner har idag utnyttjat sin möjlighet att genom utnyttjande av teckningsoptioner teckna aktier i Intervaccs långsiktiga incitamentsprogram 2019/2022 riktat till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Inom incitamentsprogrammet har totalt 330 455 teckningsoptioner utgivits som var och en berättigar till teckning av en ny aktie i Intervacc till en teckningskurs om 18,52 SEK per aktie.

För att finansiera aktieteckningen och täcka personliga skatteeffekter har teckningsoptionsinnehavarna i programmet, inklusive VD, sålt sammanlagt 165 226 aktier. Försäljningen av aktieposten gjordes utanför marknaden till institutionella långsiktiga investerare.

Efter nyteckningen av aktier och försäljning enligt ovan kommer Andreas Anderssons aktieinnehav i Intervacc att uppgå till 76 091 aktier.

”Jag är väldigt stolt över bolagets utveckling och framgångar. Vårt första egenutvecklade vaccin är godkänt för försäljning och marknadsföring i Europeiska unionen och i Storbritannien. Vi har starka partnerskap på plats och potential för ytterligare marknads-godkännanden i flera andra marknader samt en stark och spännande projektportfölj,” säger Andreas Andersson, VD på Intervacc. ”Vi har med vår teknikplattform och banbrytande vaccin en möjlighet att förbättra djurs hälsa och samtidigt bidra till att minska användning av antibiotika. Vi bygger ett djurvaccinbolag med global räckvidd.”

I och med ovanstående transaktioner har samtliga teckningsoptioner som givits ut inom ramen för incitamentsprogrammet 2019/2022 utnyttjats för teckning av aktier och Intervacc tillförs sålunda ca 6 MSEK i likvida medel.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2022 kl 20.45 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10