VD presentation årsstämma

Inför Intervaccs årsstämma onsdagen den 9 juni 2021, som i år genomförs utan fysisk närvaro och där utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar, redovisar VD Andreas Andersson det gångna verksamhetsåret i  videopresentationen nedan. Presentationen är på engelska och svensk översättning finns via undertext.

Kallelse och fullständiga handlingar inkl. poströstningsformulär inför stämman finns tillgängliga här.

Separat länk till videopresentationen.