Vi söker kvalitetssäkringschef (QA Manager)

Vi har en spännande ny möjlighet för en kvalitetssäkringschef (QA Manager) som kommer att ansvara för kvalitetsstyrning av extern tillverkning och leverans av Intervaccs produkter. Kvalitetschefen kommer att ha en central roll i tillsynen och ledningen av extern tillverknings- och analytisk verksamhet ur ett kvalitetsperspektiv.

Läs mer om tjänsten och lämna in din ansökan här.