Avtal med tillverkare av nytt kvarkavaccin nu slutfört.

Intervacc har nu slutfört förhandlingarna med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien och undertecknat ett avtal om kontraktstillverkning av Strangvac®. Avtalet innebär att man säkerställt arbetet med produktion och dokumentation av de viktiga valideringssatser som krävs för registrering av det nya rekombinanta vaccinet mot den allvarliga hästsjukdomen kvarka.

En viktig milstolpe för att kunna slutföra registreringen av Strangvac® är nu passerad och det känns glädjande med tanke på att det finns ett stort behov av ett säkert och effektivt vaccin mot kvarka, vilket visas av alla aktuella rapporterade utbrott från hela världen”, säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

Avtalet som nu är undertecknat mellan företagen slutför därmed intentionerna i den avsiktsförklaring och tidigare avtal för de första milstolparna som meddelats i PM den 19 oktober, 2017. Avtalet omfattar överföring av tillverkningsteknik, produktion av valideringssatser och långsiktig framtida kommersiell tillverkning.

Strangvac® är Intervaccs vaccin mot kvarka, orsakat av Streptococcus equi på häst. Kvarka är en mycket smittsam och allvarlig infektion som leder till betydande lidande och ekonomisk förlust för hästindustrin globalt. Vaccinet är det första i en ny generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner som ingår i Intervaccs projektportfölj.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla en ny generation moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Om 3P Biopharmaceuticals

3P Biopharmaceuticals är en ledande europeisk kontraktstillverkare specialiserad på processutveckling och GMP-tillverkning av biologiska och cellterapiprodukter. 3P erbjuder sina kunder lösningar på alla stadier av bio-läkemedelsutveckling: från inledande forskning, preklinisk och klinisk fas till kommersiell fas. Med en omfattande erfarenhet av projekt inom samtliga stadier av processutveckling och tillverkningskapacitet med tre olika expressionssystem (mammalie, bakterier och jäst) kombinerat med en flexibel och innovativ teknik samt ett omfattande humankapital har bolaget blivit en eftertraktad aktör på den europeiska marknaden. Besök hemsidan http://www.3pbio.com/ för mer information.