Strangvac® är ett modernt vaccin mot kvarka. En smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Streptococcus equi och ger upphov till ett stort lidande hos drabbade hästar.

EU-kommissionen beviljade den 16 augusti 2021 ett marknadsföringstillstånd för Strangvac® som därmed blev det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur vilket täcker in alla medlemsstaterna i den europeiska unionen. Strangvac® har även beviljats marknadsföringstillstånd i Storbritannien.

Innovativ teknologi ger nya möjligheter

Vaccinet är utvecklat med en innovativ teknologi och är baserad på fusionerade rekombinanta proteiner. Forskningen som ligger till grund för vaccinets tekniska plattform har skett tillsammans med forskare på Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Marknadsföringstillståndet baseras på resultaten från en serie kliniska prövningar där man studerat Strangvacs säkerhet, immunsvar, effekt och DIVA-möjlighet mot kvarka. DIVA (Differentiation of Infected from Vaccinated Animals) är en viktig egenskap under pågående epidemier för att kunna särskilja vaccinerade djur från de som tidigare haft infektionen.