Extra välkommet vaccin – P4 Skaraborg

Med anledning av att Intervaccs vaccin mot kvarka kan finnas på marknaden om ungefär ett år, intervjuade Sveriges Radio P4 Skaraborg Intervaccs forskningschef Jan-Ingmar Flock. Ett efterlängtat och välkommet vaccin för regionens ridklubbar, bl.a Tibrobygdens ridklubb som har drabbats hårt av kvarka.

Här kan du lyssna på hela inslaget och intervjun som gjordes av programledaren Marthina Stäpel på programmet Morgon i P4.

I den avslutande delen av inslaget intervjuar Annika Olsson, reporter på P4 Skaraborg, ridskolechef Magdalena Rubensson Zäll på Tibrobygdens ridklubb. Magdalena vittnar själv, efter att ha jobbat på flera olika skolor, hur oroliga ridskolorna är för att bli drabbade av kvarka. ”Det är ju en ständig oro eftersom det hela tiden finns i landet, det går runt och har alltid gjort” säger hon och fortsätter ”man är ju livrädd för att få in det i sin hästbesättning”. Utöver det lidande som drabbar hästarna påverkas anläggningarna hårt inte minst ekonomiskt då verksamheten ofta måste stängas ned helt under en period.

”Vi väntar ju med spänning på det här förstås” säger Magdalena Rubensson Zäll och avslutar med ”vi kommer att vara bland de första som vaccinerar, skulle jag tro eftersom vi var hårt drabbade” när hon får frågan om vad hon anser om ett vaccin mot kvarka under intervjun. Här kan du lyssna på intervjun med Magdalena Rubensson Zäll

Ett välkommet vaccin då kvarka är många hästägares skräck

Tibrobygdens ridklubb drabbades av ett kvarkautbrott för ungefär ett år sedan, vilket ledde till en mycket ansträngd situation på ridklubben. Några hästar avlivades och verksamheten fick stängas ned under en period. Detta och de extra kostnaderna i samband med utbrottet ledde till ett katastrofläge med en svår ekonomisk situation för klubben. Här kan du lyssna på en intervju som Carolina Bladh på P4 Skaraborg, gjorde i samband med att kvarkan härjade på ridklubben under våren 2019.

Jan-Ingmar Flock visar upp en vial med vaccinet mot kvarka

Efter att nyligen ha ansökt om marknadsföringstillstånd för sitt vaccin Strangvac® inväntar Intervacc nu godkännande av europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. En process som beräknas ta ungefär ett år. Vid ett godkännande blir vaccinet det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur vilket täcker in alla medlemsstaterna i den europeiska unionen samt Island, Lichenstein och Norge.

Ansökan om marknadsföringstillstånd baseras på resultaten från en serie framgångsrika kliniska studier där man studerat Strangvacs säkerhet, immunsvar, effekt och DIVA-möjlighet. DIVA (Differentiation of Infected from Vaccinated Animals) är en viktig egenskap under pågående epidemier för att kunna särskilja vaccinerade djur från symptomfria smittbärare.