Strangvac®

Intervacc är nu efter mångårig forskning, i slutskedet av utvecklingen av vaccinet Strangvac® mot den mycket smittsamma sjukdomen kvarka i hästar orsakad av Streptococcus equi. Idag saknas, ett säkert och fullgott vaccin mot kvarka, på marknaden.

Strangvac® har i kliniska prövningar visat god skyddseffekt mot en sjukdom som hittills saknat ett både säkert och effektivt vaccin. Den kommersiella produktionsfasen har inletts och ett avtal om kontraktstillverkning av Strangvac® undertecknats. Avtalet innebär att vi säkerställt arbetet med produktion och dokumentation av de viktiga valideringssatser som krävs för den slutgiltiga registrering av det nya rekombinanta vaccinet mot den allvarliga hästsjukdomen kvarka.