Efter mångårig forskning och utveckling är Intervacc nu nära målet – att färdigställa Strangvac®, ett modernt vaccin mot kvarka. En smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Streptococcus equi och ger upphov till mycket lidande hos drabbade hästar. Idag vittnar många veterinärer, hästägare och drabbade hästar världen över att det saknas ett säkert och fullgott vaccin mot kvarka på marknaden.

Strangvac® har i kliniska prövningar visat god skyddseffekt mot en sjukdom som hittills saknat ett både säkert och effektivt vaccin. Efter att den kommersiella uppskalningsfasen slutförts och dossiern sammanställts lämnades i början av 2020 en ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac® in till europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. EU-kommissionen beviljade den 16 augusti 2021 ett marknadsföringstillstånd för Strangvac® som därmed blev det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur vilket täcker in alla medlemsstaterna i den europeiska unionen samt Island, Lichtenstein och Norge.

Innovativ teknologi ger nya möjligheter

Vaccinet är utvecklat med en innovativ teknologi och är baserad på fusionerade rekombinanta proteiner. Forskningen som ligger till grund för vaccinets tekniska plattform har skett tillsammans med forskare på Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Ansökan om marknadsföringstillstånd baseras på resultaten från en serie framgångsrika kliniska prövningar där man studerat Strangvacs säkerhet, immunsvar, effekt och DIVA-möjlighet mot kvarka. DIVA (Differentiation of Infected from Vaccinated Animals) är en viktig egenskap under pågående epidemier för att kunna särskilja vaccinerade djur från de som tidigare haft infektionen.