En brittisk forskningsstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften ’Microbial Genomics’ ger forskarna ny vägledning om hur kvarka sprids och kan undvikas.

Vi vet nu att kvarkabakterien kan överleva i flera år. Den kan färdas med tillfrisknade, dolda smittbärande hästar utan symtom, från Australien och smitta hästar i Dubai, vilket gör det aktuellt med restriktioner i stallen, säger en av forskarna bakom rapporten: Andrew Waller, forskningschef på Intervacc i Sverige.

Tävlingshästar i karriären liksom importerade hästar identifieras som smittspridare av kvarka enligt den hittills mest omfattande vetenskapliga studien om hur kvarka sprids över världen som någonsin gjorts. Studien är ledd av brittiska forskare som med hjälp av en ny DNA-analysteknik har upptäckt att det faktiskt finns olika varianter av kvarkabakterien, Streptococcus equi, och hur spridningen sker. Studien är ett samarbete mellan forskare i 18 länder och visar att hästar som tillfrisknat från kvarka fortfarande kan vara smittbärare. Nya fall av kvarka kan förhindras genom att behandla dolda smittbärare innan de sprider bakterierna.

Enligt studien överlever kvarkabakterien under flera år i vatten, foder och gräs – för att när den kommer i kontakt med hästar orsaka ett kvarkautbrott. Det faktum att hästar, som tidigare varit smittade och inte längre visar symtom, faktiskt kan vara smittspridare gör spridningen mycket lömsk. Därför tror jag att nya rekommendationer kommer att bli följden av denna studie, säger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc.

Vilka rekommendationer behövs, anser du som smittskyddsspecialist?

Förebyggande åtgärder kan bli aktuella – såsom tester före och efter resor samt vid import av hästar. Vaccination kommer också att bli viktigt för att förhindra sjukdomen som ju också orsakar följdsjukdomar. I stallmiljö krävs en hel del förebyggande för att miljön ska vara säker, visar forskningen. Hästar bör hållas minst 2 meter från varandra för att undvika smitta, vilket betyder dubbla lager av elstängsel i hagarna. Rekommendationen att inte låta hästar från olika gårdar dricka vatten ur samma hink kommer också att behöva gälla.

Kan studien benämnas som ett forskningsgenombrott?

Ja, helt klart. Studien är den första i sitt slag och bidrar till att förbättra kunskapen om kvarka. Genom studie har vi blivit medvetna om hur kvarkabakterien kan överleva lång tid – och därmed långa distanser. Det finns fall som visar smittspridning mellan hästar från Australien och Dubai samt England och Argentina.

Länk till publikationen: https://doi.org/10.1099/mgen.0.000528