Vad är kvarka

Kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi. Infektionen är mycket smittsam och överförs av föremål som en smittad häst kommer i kontakt med, genom vattenhinkar och genom personer som hanterar en smittad häst. Oftast blir alla hästar i ett stall smittade om de inte är immuna d.v.s. genomgått sjukdomen det senaste året eller har kvarvarande maternella antikroppar. Sjukdomen pågår någon månad och drabbade hästar måste vara isolerade under lång tid. Hästar kan vara smittbärare under mycket lång tid, även efter att symptomen försvunnit.

Infektionen börjar med att bakterien binder till ytan på tonsillerna och sprider sig sedan i det lymfatiska systemet. Symptomen börjar med feber och efter ytterligare några dagar svullnar de submandibulära lymfkörtlarna upp. Hästen får därmed svårigheter att äta och dricka och med ett påtagligt lidande som följd. Då lymkörtlarna brister och bakterier kommer ut i övre luftvägarna får hästen ett varigt nasalt utflöde.

Ökning av kvarka globalt

Globalt sett ökar antalet fall av kvarka och i Sverige rapporteras ca 100-talet utbrott årligen och i Storbritannien ca 1000. Ett fall drabbar inte enbart en häst eftersom flera hästar brukar omfattas. I Sverige är kvarka en anmälningspliktig sjukdom till Jordbruksverket.

Det innebär att de ekonomiska följderna av kvarka alltid blir svåra. Ett drabbat stall eller ridskola kan behöva stänga för att saneras och hästar tvingas i karantän och transportförbud för hästar gäller. Konsekvenserna blir inhiberad verksamhet för t.ex. en ridskola eller tävlingsverksamhet.

Jämte hästinfluensa som orsakas av ett virus är kvarka den kostsammaste infektionssjukdomen hos häst.

Intervaccs vaccinteknologi

I reportaget, gjort i mars 2018, intervjuas Johan Hellander stuterichef vid Menhammars Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Johan svarar bl.a på några frågor om kvarka, vaccinationer och den säkerhetsstudie av Strangvac® som utförts på stuteriets varmblodstravare. Intervaccs forskningschef Jan-Ingmar Flock svarar också på några frågor om vaccinkandidaten Strangvac® mot kvarka på häst och bolagets övriga kandidater som ingår i projektportföljen.