Intervacc AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Stockholm den 9 maj 2019 – Intervacc AB (publ) (Nasdaq First North: IVACC) meddelar idag att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida www.intervacc.se.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, Verkställande Direktör
E-post: andreas.andersson@intervacc.com
Tel: 08-120 10 601 eller 0733-35 99 70

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0)8–684 211 00 som Certified Adviser

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 00