Intervacc gör framsteg i vaccinutvecklingen för att förhindra mastit hos mjölkkor orsakade av Staphylococcus aureus

Stockholm den 19 maj 2022 – Intervacc AB (publ) tillkännager efter framgångsrika säkerhets- och immunogenicitetsstudier som testat ett prototypvaccin i dräktiga kvigor, initieringen av en proof-of-concept-studie för att mäta effektiviteten av ett vaccin för att skydda mjölkkor mot mastit orsakad av bakterien Staphylococcus aureus. Denna nästa fas av projektet är beviljat ett bidrag på 80 000 euro från EU:s VetBioNet-initiativ.

Mastit är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna som drabbar mjölkkor över hela världen. Enbart i Europa orsakar mastit 2,6 miljoner sjukdomsfall varje år som medför förluster till ett värde omkring 600 miljoner euro. I ca 25% av fallen orsakas mastit av Staphylococcus aureus, och mastit är den vanligaste orsaken till antibiotikaanvändning hos mjölkkor.

Ett säkert och effektivt vaccin mot Staphylococcus aureus skulle förbättra hälsan hos mjölkkor, minska användningen av antibiotika och minska de ekonomiska förlusterna orsakat av denna sjukdom inom mjölkproduktion. Vacciner mot Staphylococcus aureus kan också ha stor potential att förebygga sjukdomar hos andra djurarter.

”Vårt prototypvaccin använder fusioner av flera viktiga proteiner från Staphylococcus aureus och var säkert när det administrerades till de dräktiga kvigorna genom intramuskulär injektion vid tre på varandra följande tillfällen. Vaccinerade djur genererade antikroppssvar mot vaccinkomponenterna som förstärktes efter den andra och tredje dosen.” säger Dr. Andrew Waller, forskningschef på Intervacc. ”Dessa uppmuntrande resultat utgör grunden för ytterligare utveckling i samarbete med Moredun Research Institute och University of Nottingham för att mäta det skydd som vårt prototypvaccin ger mot de kliniska tecknen på mastit hos mjölkkor efter intramammär experimentell infektion med S. aureus.”

Intervacc’s utvecklingsprogram för att ta fram ett vaccin mot Staphylococcus aureus använder adjuvansen Matrix-V i samarbete med Novavax. Säkerhets- och immunogenicitetsstudier har genomförts vid Statens Lantbruksuniversitet, SLU Lövsta, Uppsala, Sverige och samfinansierades av Vinnova. Nästa fas av projektet kommer att få stöd från EU:s VetBioNet-initiativ, som ger ett bidrag på 80 000 euro, vilket motsvarar ungefär 30 % av den beräknade finansieringen för denna projektfas.

De framsteg vi gör i vårt arbete med att utveckla ett vaccin mot Staphylococcus aureus är mycket uppmuntrande”, kommenterar Andreas Andersson, vd för Intervacc. ”Intervaccs vaccinteknologi-plattform ger breda immunsvar mot komplexa bakteriella patogener och vi ser mycket positivt på att vårt prototypvaccin mot Staphylococcus aureus går in i denna proof-of-concept-fas.”

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl 08.00 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10