INV412 är projektnamnet för vår vaccinkandidat mot Staphylococcus aureus. Mastit (juverinfektion) på nötkreatur är ett globalt problem och orsakas ofta av S. aureus, och den primära målgruppen kommer att vara mjölkkor när effekten hos INV412 dokumenterats.

Genom historien har flera försök gjorts att utveckla vacciner mot S. aureus-infektioner men med mycket begränsad framgång. Svårigheten har varit att dessa vacciner var baserade på konventionell teknologi med avdödade bakterier eller kapselpolysaccharider med tveksam effekt och låg immunogenicetet. Användningen av rekombinanta proteiner som komponenter i ett vaccin mot S. aureus har också provats. Flera av dessa försök har dock baserats på endast ett protein i vaccinet, proteiner med hög variabilitet mellan olika S. aureus stammar eller varit proteiner där antikroppar inte förmått neutralisera dess funktion.

Nya möjligheter

Den teknologi som Intervacc använder sig av öppnar nya möjligheter att utveckla ett vaccin mot S. aureus. Ett flertal proteiner vars funktion är att försvåra läkningsprocessen av ett infekterat sår, som interfererar med kroppens tidiga immunförsvar och som genom sin ytlokalisation är åtkomliga för antikroppar kommer att fusioneras på DNA nivå för att minska antalet komponenter i vaccinet. Antikroppar mot de här stafylokockproteinerna har visat sig neutralisera dessa för bakterien så viktiga funktioner.