Intervacc växer och söker driven läkemedelsutvecklare

Vill Du växa med ett engagerat team för att skapa morgondagens vacciner – vi är världsledande inom utveckling av nästa generations vaccin mot kvarka på häst. Med en teknisk plattform för en ny generation vacciner, baserade på rekombinanta proteiner, erbjuder vi intressanta möjligheter i en kreativ miljö. Ett utvecklande arbete inom ett tillväxtområde helt enkelt.

Marknaden för vacciner växer globalt. Speciellt inom djurhälsosektorn där bl.a vacciner utgör en viktig faktor för att anta den enorma utmaningen kring antibiotikaresistens. Intervaccs nya generation av säkra vacciner, och dina insatser blir därför också ett mycket viktigt bidrag i kampen mot ökad antibiotikaresistens.

Intervacc har mycket framgångsrikt slutfört avgörande kliniska prövningar av Strangvac®. Bolagets står nu inför kommersiell produktion, registrering och produktlansering av ett för hästvänner världen över, efterlängtat vaccin. Koncernens huvudkontor finns i Hägersten söder om Stockholm och bolaget är sedan i april 2017 noterat på Nasdaq First North.

Vill du bli en av oss – besök Search4S för mer information om tjänsten.