Positiva resultat i proof-of-concept studie för att utveckla ett vaccin mot Streptococcus suis-infektion hos grisar

Stockholm den 25 april 2022 – Intervacc AB (publ) meddelar idag att positiva resultat erhållits i en proof-of-concept studie där griskultingar från vaccinerade suggor skyddades mot en experimentell Streptococcus suis infektion.

Studien visade att griskultingar från suggor som vaccinerats med ett prototyp-vaccin hade signifikant färre kliniska tecken på sjukdom, jämfört med griskultingar från suggor som fick ett placebo-vaccin, efter experimentell infektion med en virulent stam av Streptococcus suis vid 4 eller 7 veckors ålder.

“Denna proof-of-concept studie ger en solid grund för att utveckla ett vaccin mot denna förödande sjukdom”, förklarar forskningschef Dr. Andrew Waller på Intervacc och fortsätter ”det är lovande och nydanande att studien visar på signifikant skydd, mot en hög dos av S. suis, hos griskultingarna vid 7 veckors ålder genom vaccination av suggan. Dessa data understryker styrkan hos vår teknologiplattform, som använder rekombinanta fusionsproteiner för att generera breda immunsvar mot komplexa bakteriella patogener.”

För närvarande finns det inga kommersiella vacciner tillgängliga som skyddar griskultingar från sjukdomar orsakade av S. suis. Genom att fusionera flera viktiga proteiner från S. suis, förväntas prototypvaccinet ge skydd mot ett brett spektrum av stamtyper och lägga grunden för ett vaccin som kan förbättra djurens hälsa och samtidigt förbättra ekonomin i grisnäringen. Prototypvaccinet administrerades till dräktiga suggor genom intramuskulär injektion, vilket innebär att vaccineringen kan hanteras enkelt och bli kostnadseffektivt.

S. suis-infektioner är ett stort problem för grisnäringen runt om i världen och orsakar blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och artrit hos griskultingar. Ett effektivt vaccin skulle förbättra griskultingarnas hälsa och minska behovet av att använda antibiotika. Vårt mål är att avsevärt minska dödligheten bland griskultingar under en tidsperiod då de är extremt infektionskänsliga”, säger Andreas Andersson, vd för Intervacc. ”Nästa steg är att visa skydd från detta prototypvaccin mot andra stammar av S. suis efter experimentell infektion och naturlig exponering i fält”.

Proof-of-concept studien genomfördes på Moredun Scientific och har fått finansiering via ett anslag från EU-kommissionen genom programmet Eurostars 2, som är en del av Horizon 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 25 april 2022.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10