Mastit är en infektionssjukdom i juvret som oftast orsakas av ett begränsat antal bakteriearter. Staphylococcus aureus, orsakar cirka 25 till 40% av alla mastiter och dessa är också de mest förlustbringande och svårbehandlade. I Sverige har vi cirka 380.000 mjölkkor och av dessa behandlas omkring 75.000 varje år med antibiotika för akut mastit. Antalet mjölkkor varierar kraftigt mellan olika länder. Danmark och Nederländerna har cirka 750.000 respektive 2,6 miljoner.

I Sverige har kostnaden för varje mastit beräknats till mer än 3.300 kronor till följd av minskad mjölkproduktion, kasserad mjölk och behandlingskostnader. I USA med mer än nio miljoner mjölkkor uppskattas kostnaden årligen till 50 dollar per ko, utslaget på samtliga kor. Även en liten ökning av mjölkproduktionen och minskning av antalet mastiter har en mycket stor betydelse för ekonomin i denna allt viktigare del av animalieproduktionen. Efterfrågan på mjölk och mjölkprodukter är stadigt stigande globalt.