Intervacc medverkar på ABGSC Investor Days den 19 mars

Torsdagen den 19 mars medverkar Intervaccs VD Andreas Andersson på direktsända ABGSC Investor Days i Stockholm. En fantastisk milstolpe i bolagets utveckling passerades nyligen då ansökan för marknadsföringstillstånd avseende det första egenutvecklade vaccinet Strangvac® lämnades in till europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Processen för ett godkännande från EMA beräknas ta ungefär ett år. Strangvac® är ett innovativt vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionen kvarka, som drabbar hästar över hela världen. Vid ett godkännande blir vaccinet det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur.

Evenemanget ABGSC Investor Days, som denna gång genomförs utan publik, livesänds men kommer också att finnas tillgängligt i efterhand. Länk till livestream och i efterhand publicerad inspelning kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, via vår kanal @intervacc_se på Twitter och på introduce.se

Tid: torsdag 19 mars, kl. 14.00
Plats: Livesändning på nätet, här nedan eller här.

 

 

ABG Sundal Colliers seminarium Introduce Investor Days anordnas kvartalsvis där företagsledare från olika börsbolag bjuds in för att presentera sina verksamheter. Presentationen följs av en frågestund som leds av erfarna aktieanalytiker från ABG Sundal Collier.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Om Strangvac®
Strangvac® är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac® består av enbart av lösliga rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen. Detta resulterar i ett väl tolererat vaccin med utmärkt säkerhetsprofil, som kan förväntas av ett modernt vaccin.